iTunesU – Apa Yang Perlu Anda Tahu?

      No Comments on iTunesU – Apa Yang Perlu Anda Tahu?

iTunesU merupakan 1 aplikasi yang disediakan oleh Apple sebagai Sistem Pengurusan Pembelajaran atau Learning Management System. iTunesU boleh diselenggarakan melalui internet browser atau aplikasi di dalam iPad. iTunesU memerlukan pengguna sentiasa berada dalam keadaan atas talian (online) untuk memastikan pengguna sentiasa mendapat maklumat terkini. iTunesU juga sesuai dijadikan sebagai rancangan pengajaran.

Senibina iTunesU

Screen Shot 2016-08-20 at 3.54.43 PM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *