Video Blog Bahagian 1 – Sunnah Rasulullah Sepanjang Ramadhan

Nama Projek : Video Blog (Vlog)

Topik : Sunnah Rasulullah Sepanjang Ramadhan

Perkakasan (Device) : iPad

Aplikasi (Apps) : Keynote, Camera, Photos

Durasi Video : 3-5 Minit

Tempoh :1 Jam

Perlaksanaan :

  1. Setiap pelajar diagihkan kepada 3-4 orang satu kumpulan.
  2. Setiap kumpulan dibekalkan 2 iPad. 1 iPad digunakan untuk memaparkan katakunci melalui Keynote dan 1 lagi iPad digunakan untuk merakam video.
  3. Guru akan mengedarkan Keynote mengenai Sunnah Rasulullah Sepanjang Ramadhan melalui Airdrop kepada setiap kumpulan.
  4. Pelajar diminta untuk mencari tempat yang sesuai untuk membuat rakaman.
  5. Pastikan tempat yang dipilih mempunyai pencahayaan yang mencukupi dan audio yang jelas semasa proses rakaman.
  6. Video yang dirakam akan di edit menggunakan aplikasi iMovie dalam kelas akan datang.

IMG_1755 IMG_1756 IMG_1750 IMG_1759 IMG_1758 IMG_1757 IMG_1751 IMG_1752 IMG_1753 IMG_1754

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *