Tetapan Tarikh Dan Masa Secara Automatik

Untuk membuat tetapan tarikh dan masa secara automatik, sila pastikan perkara-perkara berikut telah dibuat :

  1. Sila pastikan Location Services telah dibuka (enable). Klik pada Settings > Privacy > Location Services, klik pada butang untuk buka (enable).IMG_0014
  2. Semak samaada tarikh dan masa telah ditetapkan secara automatik di Settings > General >Date & Time > Set Automatically telah dibuka (enable) dan Time Zone adalah Kuala Lumpur

IMG_0015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *