Daily Archives: May 12, 2016

Kertas Kerja Projek iPad Dalam PdP

Proses kelulusan membuat kertas kerja adalah menjadi mudah sekiranya perbincangan awal dengan pihak pengurusan terutamanya Pengetua telah dibuat. Kertas kerja ini dibuat oleh Penyeleras Projek selaku penggerak utama projek iPad Dalam PdP ini. Kertas kerja ini perlu disemak… Read more »